Výkup železa a farebných kovov - Priemyselná 277, SENICA
Autovraky Výkup elektroodpadu Výkup kovov

Výkup vozidiel

Ekologicky likvidujeme všetky osobné vozidlá, dodávky a motocykle. Vystavíme Vám protokol o likvidácii, ktorý je potrebný pre vyradenie vozidla z evidencie.

Potrebné doklady k ekologickej likvidácii vozidla

Aby mohla prebehnúť ekologická likvidácia Vášho vozidla bez zbytočného zdržania a komplikácií, je potrebné mať pripravené potrebné doklady.

K samotnej ekologickej likvidácii sú potrebné nasledovné doklady:
  1. občiansky preukaz, resp. v prípade, že je vlastníkom vozidla firma, potom je nutné doložiť živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,
  2. veľký technický preukaz.

Ďalšie doklady:

  1. plná moc - iba v prípade, že ekologickú likvidáciu vozidla vybavuje iná osoba ako je uvedená v TP (nemusí byť notársky overená),